(028) 66844775 - 0902760910 banhang@phuclanshop.com
Danh mục sản phẩm

ST-Link-V2 Mini

120.000 đ

Thông Tin Sản Phẩm:

Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD nạp và gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm cả dây cấp nguồn), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM nạp và gỡ lỗi (Hỗ trợ môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD hoặc tương đương); Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau:
ST-LINK Utility 2 trở lên
STVD 4.2.1 trở lên
STVP 3.2.3 trở lên
IAR EWARM V6.20 trở lên
IAR EWSTM8 v1.30 trở lên
Keil RVMDK V4.21 trở lên

  • online support profile

    vivian.wang.yun

    Kinh doanh linh kiện và thiết bị ngành điện tử và điều khiển điện
Top