(028) 66844775 - 0902760910 banhang@phuclanshop.com
Danh mục sản phẩm

Module chuyển ra giao diện nối tiếp I2C/IIC/TWI cho LCD 1602, LCD 1604 và LCD 2004

35.000 đ

Module chuyển ra giao diện nối tiếp I2C/IIC/TWI cho LCD 1602, LCD 1604 và LCD 2004 (I2C/IIC/TWI Serial Interface Board Module for Arduino LCD 1602, 2004, 1604)

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Kết nối các chân của module với các chân MCU tương ứng:

Module -------------- MCU
Vcc - 5V ------------- Vcc
GND ----------------- GND
SDA ----------------- SDA
SCL ----------------- SCL

  • online support profile

    vivian.wang.yun

    Kinh doanh linh kiện và thiết bị ngành điện tử và điều khiển điện
Top