(028) 66844775 - 0902760910 banhang@phuclanshop.com
Danh mục sản phẩm

KIT phát triển STM8S003F3P6

55.000 đ

1. Sử dụng chip STM8S003F3P6
2. Các chân được ra ngoài và đánh có nhãn chức năng
3. Hỗ trợ chế độ gỡ lỗi SWIM 
4. Sử dụng nguồn từ đầu vào Mini USB
5. Có thể tùy sử dụng thạch anh ngoài
7. LED hiển thị tại chân PD3 dùng để gỡ lỗi

  • online support profile

    vivian.wang.yun

    Kinh doanh
Top