(028) 66844775 - 0902760910 banhang@phuclanshop.com
Danh mục sản phẩm

Đồng hồ đo DT-830

115.000 đ
DCV  200m-2-20-200-1000V   ±0.8%
 ACV  200-750V    ±1.5%
 DCA  200u-2m-20m-200m-10A   ±1.0%
 OHM  200-2K-20K-200K-2MO   ±1.0%
 Diode Check  3V/0.8mA
 Size  126×70×28mm
 Battery  9V×1
  • online support profile

    vivian.wang.yun

    Kinh doanh linh kiện và thiết bị ngành điện tử và điều khiển điện
Top